Background Image

EPC GES KURULUM

Brand Consulting

İDARİ İZİNLER

 • Lisanssız GES projeleri için Çağrı Mektubunun alınması.
 • Lisanslı GES projeleri için lisans müracaat dosyasının hazırlanması ve EPDK lisan süreçlerinin takibi.
 • Bağlantı Görüşü ve Bağlantı Anlaşmalarının ilgili Dağıtım Firması’ndan alınması.
 • Zemin etüdü, çekme ve çakma testlerinin yapılması.
 • Kurum görüşlerinin alınarak imar haritalarının oluşturulması.
 • TEDAŞ Proje Onay dosyalarının hazırlanması ve onaylatılması.

Brand Consulting

EPC GES KURULUM

 • Şantiye kurulumu ve arazinin çakıma hazır hale getirilmesi.
 • Ekipmanın sahaya indirilmesi ve uygun şekilde isitflenmesi.
 • Sehpa ayaklarının çakılması ve sehpaların hazırlanması.
 • Güneş panelleri ve elektrik ekipmanın montajı.
 • Enerji nakil hattının yapılması ve ilgili Dağıtım firması tarafından onaylarının alınması.
 • GES projesi test ve devreye alma.
 • GES projesi geçici kabullerinin alınması.
 • GES projesi kesin kabullerinin alınması.